Ons verhaal
Over de Kostuumcentrale
arrow_downward

OVER DE KOSTUUMCENTRALE...

De start

In 1988 werd Kostuumcentrale/Stichting Theater Amateur Producties Drenthe opgericht om de kledingcollectie van de Culturele Raad Drenthe te redden.

Albert Kool vernam toen dat de al jaren door die raad beheerde Kostuumcentrale werd opgeheven en dat de kleding zou worden verdeeld.
Samen met zijn partner Louis Scheffer besloten zij het avontuur aan te gaan.

Onder leiding van Albert en Louis groeide de kostuumcollectie aan de Collardslaan, snel uit tot de grootste collectie kostuumverhuur in Assen. Tevens nam ook het aantal particulieren, bedrijven, toneelverenigingen & revuegezelschappen dat de hulp van de Kostuumcentrale inriep, toe.  

Na 30 mooie jaren is er in afgelopen jaren gezocht naar een nieuwe locatie en opvolgers voor het bedrijf.  

Verhuizing en opvolging

En die opvolgers werden gevonden….. 

In juli 2018 is de Kostuumcentrale overgegaan in de (vertrouwde) handen van Astrid Lourens en Gonnie van Veen. Onder hun leiding is de gehele collectie verhuisd van de Collardslaan naar de Havenkade. En werd begonnen, in een volledig lege bedrijfshal, de collectie een plaats te geven…  

Astrid was al jaren vrijwilliger bij de Kostuumcentrale. Als rechterhand van Louis in het grime-atelier. Zij maakte de laatste jaren vele sieraden, medailles, diademen voor vele vorstelijke kostuums. 

Gonnie kende Louis al een paar jaar, voordat ook zij ook de stap zette om te helpen in de Kostuumcentrale. En als coupeuse heeft zij menig kostuum gemaakt.  

Erkend leerbedrijf 

Stichting KostuumCentrale Assen is een erkend leerbedrijf van het SBB. (Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven). 

In het naaiatelier van de KostuumCentrale worden studenten van de vakopleiding: Mode en Maat, (2e en 3e jaars), opgeleid in het vervaardigen en herstellen van kostuums.  

De KostuumCentrale biedt zeer gevarieerde stageplaatsen aan. De ene dag moet een kostuum korter worden gemaakt. De volgende dag wordt er gevraagd om een dameshoed te maken uit de Dickenstijd.  

In het najaar/winter 2019 zullen 4 stagiaires werkzaam zijn in de KostuumCentrale. Deze stagiaires zijn 3e jaars student aan het AlfaCollege in Groningen en gaan in het voorjaar van 2020 afstuderen van de opleiding Mode en Maat. 

Tevens zal in de maand september 2019, een Buitenlandse stagiaire, in het kader van een Europese studentenuitwisseling, haar stage in de KostuumCentrale vormgeven.

Stagiaires aan het werk in het Naai-atelier.

UPDATE:
Alle 5 stagiaires hebben hun stage bij ons afgerond. De Buitenlandse stagiaire gaat verder met haar studie. De overige 4 stagiaires gaan de komende maanden afstuderen van hun opleiding. Wij danken alle stagiaires voor hun inzet en wensen hen veel succes met de studie en/of het afstuderen!

Vanaf 12 februari 2020 zullen 2 nieuwe stagiaires starten in de KostuumCentrale met hun stage in het 2e leerjaar.
In maart volgt nog een 3e stagiaire. Ook voor de stage in het 2e studiejaar.

Op 2 september 2020 zijn 2 stagiaires begonnen aan hun afsluitende stage in de KostuumCentrale. Deze 3e jaars studenten gaan in februari 2021 weer naar de opleiding om hun studie af te ronden. In de KostuumCentrale gaan ze allerhande werkzaamheden op het naai-atelier uitvoeren. Maar ook meewerken in de verhuur van de kostuums. Wij wensen beide dames veel succes en plezier!

Op zoek naar een stageplaats?

De KostuumCentrale Assen is opgenomen in de database van https://www.stagemarkt.nl/Zoeken 
Hier vind je alle gegevens omtrent een stage in de KostuumCentrale. 

Vrijwilligers

Verder werken er ook een aantal vrijwilligers in de KostuumCentrale. Zij helpen mee in de verhuur, de was, het strijkgoed, ordenen, opruimen. Maar ook klussen, een lamp verwisselen, kastje timmeren, etc. 

Lijkt het je leuk om ons mee te helpen, 1 middag in de week?
Kom langs en wij laten je zien hoe leuk het werk is in de KostuumCentrale!

HOPELIJK TOT ZIENS